حساب های پشتیبانی

پشتیبانی از طریق

ایمیل

پشتیبانی از طریق

ایمیل

آدرس ايميل :
technical@ideh-negar.com

پشتیبانی از طریق

تلگرام

پشتیبانی از طریق

تلگرام

آی دی تلگرام :
به زودی

پشتیبانی از طریق

یاهو مسنجر

پشتیبانی از طریق

یاهو مسنجر

آی دی یاهو مسنجر :
s.ideh_negar@yahoo.com